Hva kan du sende inn? – oversikt over kategorier

   16. april 2017 / Ukategorisert

   Svaret er hva som helst, så lenge det kommuniserer noe på en kreativ måte.

   Vi opererer i år med “åpen brief”, noe som legger opp til at du kan sende inn de skoleprosjektene du har gjort og blitt mest fornøyd med dette skoleåret. Du kan også lage noe helt nytt, kanskje du har en idé som du ikke har fått anledning til å gjennomføre enda?
   Bidragene blir sortert i syv kategorier: markedskommunikasjon, audio, design, storytelling, rom, teknologi og fremtid.
   Her er en utdypende oversikt over sorteringskategoriene med eksempler fra noen tidligere vinnerbidrag i de forskjellige kategoriene.

    

   Markedskommunikasjon:

   God markedskommunikasjon kommuniserer et produkt, et budskap eller en holdning til folket på en tydelig måte som når frem og fører til handling/endring av adferd. Markedskommunikasjon kan være en reklamefilm, en plakat, en caps med et budskap, en instagramkampanje, en copy-paste facebookstatus, en radioreklame, et stunt eller noe helt annet som effektivt kan bidra til å endre andres følelser og meninger.

   Tidligere vinnerbidrag:  «Sign with a Snap» – løsning som lar brukere av Snapchat signere holdningskampanjer ved hjelp av filter.

   Storytelling:

   Storytelling innenfor kommunikasjon er direkte oversatt å fortelle en historie som kommuniserer. Dette er et så effektivt virkemiddel innenfor kreativ kommunikasjon at det har fått sin egen kategori.

   Storytelling handler om å treffe folks følelser via korte eller lengre historier. Det blir brukt i de aller fleste kanaler, også i fotografi og i plakatdesign.

   Tidligere vinnerbidrag: «Pescador» – en dokumentarfilm om en portugisisk fikser og hans sønn.

   Design:

   Denne kategorien er ganske åpen, men retter seg stort sett mot grafisk design og illustrasjon. Etter vår definisjon er godt design gode løsninger som kommuniserer bra samtidig som de forsterker budskapet/hensikten. Et godt plakatdesign forsterker budskapet og skiller seg ut på plakatveggen, og et godt nettsidedesign gjør (stort sett) brukeropplevelsen enklere samtidig som det underbygger avsenderens personlighet. Design kan også være fysiske ting som et skilt, en installasjon eller en kopp, så lenge det bidrar til å kommunisere noe.

   Tidligere vinnerbidrag: «Stokke Motion» – et innovativt modulbasert lekelandskap småbarn.

   Audio:

   Audio er lyd. Audio innenfor kommunikasjon er lyd som kommuniserer. Det kan være et radioprogram, en jingel, en radioreklame, et film-lyddesign, en lydinstallasjon på T-banen eller noe helt annet.

   Tidligere vinnerbidrag: «Skurk til kaffen» – podcast hvor Kenneth Lemik reiser rundt og intervjuer noen av landets verste kriminelle.

   Rom:

   Rom er rom, og alt det som er inni og utenfor et rom. Denne kategorien tar for seg arkitektur, retail design og interiørdesign. Den tar altså også for seg konseptdesign i interiør og eksteriør, fysiske installasjoner og møbeldesign.

   Tidligere vinnerbidrag: «The New Nesch Experience» – nytenkende konsept for en kunstutstilling, hvor kunsten plasseres sømløst i naturen.
   Teknologi:

   Teknologi kan være et spill, en nettside, en app, en fancy filmeffekt eller noe annet du mener er teknologi.

   Tidligere vinnerbidrag: «Moneta» – et personlig digitalt orienteringsverktøy som hjelper demente i hverdagen.

   Fremtid:

   Fremtidskategorien tar for seg nyskapende bidrag og fremtidsrettede løsninger. Dette innebærer nyskapende markedskommunikasjon, nyskapende design, nyskapende storytelling, nyskapende audio, nyskapende rom og nyskapende teknologi. Med denne kategorien åpner vi også for bidrag som er en blanding av flere kategorier, for eksempel design og teknologi. Om markedskommunikasjonen din løser et problem som vil oppstå i 2030 kan du også sende inn dette til kategorien “Fremtid”.

   Tidligere vinnerbidrag: Ingen – det vil si at nettop du kan bli den første!

    SHARE VIA