ÅPEN KLASSE

Passer ikke bidraget ditt inn i noen av kategoriene på tross av at det er solid stykke god kreativ kommunikasjon? Send inn bidraget ditt her, så sorterer vi det eller tar det med i vurderingen av hovedprisen Årets Gullkalv.

Åpen klasse er ikke en egen pris, men en sorteringskategori.

TILBAKE