PARTNERBRIEFER

Torsdag 25.04.2019 kl: 16.00
Gullkalven inviterer til Naug & Univesal Music briefevent på skatten i Oslo!
Universal og Naug stiller med hver sin brief, og det blir beregnet 2 timer til hver brief. Vi regner med at det kommer til å bli trangt inne på Skatten, så vi anbefaler folk å komme tidlig. Eventet er åpent for alle studenter!

MORGENSTERN

Brief - FINN.no
Få unge voksne til å eie færre ting om ett år enn de eier i dag ved å lage en kampanje de kan engasjere seg i.
Vi har for mye greier. Boder, skap og skuffer er fulle av ting vi sjelden eller aldri bruker. Disse tingene tar opp plass og lager rot. De gjør oss ikke lykkelige. Vi burde eie færre ting. Og vi burde selge de tingene vi ikke trenger. Helst på FINN. Oppgaven deres er å finne på en engasjerende kampanje som gjør at folk tenker "Det der skal jeg bli med på." Alle medier er innafor. Men det er viktig at i hvert fall ett av elementene er noe folk kan involvere seg i.
Premie: Årets Morgensjerne!
Vinnerne av Morgensterns pris får presentere ideen for kunde.

TILBAKE