Innsending
Send inn bidrag til gullkalvenbidrag@gmail.com og merk emnet med kategori og navn. For eksempel: WEB/INTERAKTIV_Magne Sium og Inge N. Mannsland

Bidragene sendes inn enten som casefilm på maks 3 minutter, eller som PDF med maks 10 slides.

Fristen er 5. mai, og husk kun ett bidrag per mail!

Lykke til :^)