JURY OG PREMIERING

Juryen vil bli lansert fortløpende.

HVA SER JURYEN ETTER?

  • Gode idéer. Send inn arbeider som er gjort ila året.
  • Lek med kreativiteten, ingenting er feil.
  • Bidrag som sendes inn trenger ikke å ha blitt publisert, produsert eller gjennomført. Vi er tross alt studenter. Vis oss ideene dine, og gi oss tilstrekkelig med skisser og informasjon så det er forståelig.

PREMIERING

Innen alle kategorier kan det deles ut gull, sølv, bronse og diplomer. Hvis det ikke er nok innsendte bidrag, eller at nivået på bidragene ikke er tilstrekkelig, kan juryen velge å stryke kategorien eller begrense utdelingen av edelt metall. Det er derfor ikke gitt at det vil deles ut edelt metall innen hver kategori, men det er heller ingen begrensninger på hvor mange som kan vinne edelt metall innen hver kategori. For eks. kan det deles ut tre gull i én kategori, mens det ikke deles ut noen gull i en annen kategori. I partnernes egne briefer vil det deles ut egne premier.

TILBAKE