Tilbake

Kategorier:

     Kommersiell

          Kampanje

          SoMe

          Stunt

          Utendørs

          Audio

          DM

          Reklamefilm

     Ikke-kommersiell

          Installasjon

          Stunt/Event

          Audio

          Film

          Tekst

          Manus

     Design

          Web/Interaktivt

          Produktdesign

          Skrift

          Redaksjonelt

          Identitet

          Pakningsdesign

          Illustrasjon

          Rom

     Åpen klasse
         KOMMERSIELL

                           Bidrag med tydelig definert avsender og
                           kommunikasjonsmål.

         Kampanje

                          Målrettet markedskommunikasjon via aktiviteter
                           på kryss av kanaler.

         SoMe

                           Kampanjer som tar i bruk sosiale medier på
                           en kreativ og nyskapende måte.

         Stunt

                           Et planlagt arrangement eller hendelse designet for
                          å tiltrekke oppmerksomhet til en kommersiell
                           arrangør eller deres sak.

         Utendørs

                           Boards eller plakater.

         Audio

                           Bevisst bruk av lyd fra kommersiell avsender.

         Direkte markedsføring

                           En markedsføringsmetode med direkte kontakt
                           mellom kjøper og selger.

         Reklamefilm

                           Reklame i form av levende bilder og som oftest
                           tilhørende lyd. Storyboard/animatic tillat.

         IKKE-KOMMERSIELL

                           Bidrag uten kommersiell avsender.

         Installasjon

                           Kunstverk som består av en romskapende skulptur
                           eller lignende, satt sammen av ulike gjenstander.

         Stunt/Event

                           Planlagt arrangement eller hendelse fra en
                          ikke-kommersiell aktør.

         Audio

                            Ikke-kommersiell bruk av lyd.

         Film

                            Levende bilder og lyd som skaper en historie.

         Tekst

                            Skrevne ord, setninger og avsnitt som sammen utgjør
                            en helhet. Maksimum 15 sider.

         Manus

                            Nedskrevet beskrivelse av replikker og handlinger i
                            en film. Maksimum 30 sider.

        Foto

                             Kan være et bilde, fotomontasje eller en foto dokumentar, m.m. Kan inneholde.                                                                          tekst. Bidragene bedømmes på teknisk kvalitet og formidlingsevne.

         DESIGN

                             Formgiving av utseende og bruksmåte til et produkt.

         Web/Interaktivt

                             Brukervennlig og kreativ utforming av webside eller               
                             interaktiv programvare.

         Produktdesign

                             Smart og innovativt design eller re-design av et produkt.

         Skrift

                             Bokstaver i alle former og farger, utformet og satt
                             sammen på en original måte.

         Redaksjonelt

                             Design av tidsskrift, for eksempel magasin eller avis.

         Identitet

                             Hel identitet for en virksomhet – logoer, farger,
                            typografi og lignende.

         Pakningsdesign

                             Designet på pakningen til et produkt.

         Illustrasjon

                             Et bilde som visualiserer et budskap eller en idé.

         Rom

                             Installasjon, retail og utstillingsdesign.

         ÅPEN KLASSE

                             Bidrag som ikke passer inn i gitte kategorier. Det er en
                             egen åpen klasse for hver av hovedkategoriene
                            kommersiell, ikke-kommersiell og design.

Send inn bidrag i kategoriene som passer best.

Vinnere kåres i kategori og hovedkategori.

Ut fra hovedkategoriene kåres Årets Gullkalv.