GullkalvenTilbake

Send inn bidrag i kategorien som passer best.

I hver underkategori kåres en vinner, de konkurrerer igjen om å vinne hovedkategorien.

Ut fra alle bidragene kåres én Årets Gullkalv.

Kategorier:

     Kommersiell

          Kampanje

          SoMe

          Stunt

          Utendørs

          Audio

          DM

          Reklamefilm

     Ikke-kommersiell

          Installasjon

          Stunt/Event

          Audio

          Film

          Tekst

          Manus

     Design

          Web/Interaktivt

          Produktdesign

          Skrift

          Redaksjonelt

          Identitet

          Pakningsdesign

          Illustrasjon

          Rom

     Åpen klasse
Kategorier:

          Kommersiell

                    Kampanje

                    SoMe

                    Stunt

                    Utendørs

                    Audio

                    DM

                    Reklamefilm

          Ikke-kommersiell

                    Installasjon

                    Stunt/Event

                    Audio

                    Film

                    Tekst

                    Manus

          Design

                    Web/Interaktivt

                    Produktdesign

                    Skrift

                    Redaksjonelt

                    Identitet

                    Pakningsdesign

                    Illustrasjon

                    Rom

          Åpen klasse