KOMMERS

Bidrag med tydelig definert avsender og kommunikasjonsmål.

KAMPANJE

  • Et markedskommunikasjonskonsept som via flere kanaler løser et tydelig definert problem for en kommersiell avsender.

SOME

  • Kampanjer som tar i bruk sosiale medier på en god og nyskapende måte.

STUNT

  • Kommersielt stunt eller event med fysisk møte mellom kommersiell avsender og mottaker.

UTENDØRS

  • Boards eller plakater.

AUDIO

  • Audio med kommersiell avsender for eks. radioreklame, kommersiell podcast og annen smart bruk av lyd.

DM

  • En god DM.

REKLAMEFILM

  • Idé blir belønnet, storyboard/animatic er lov.

TILBAKE