Om Gullkalven
Gullkalven er Norges største studentkonkurranse innen kreativ kommunikasjon, og fungerer som studentenes svar på Gullblyanten. Vi har som mål
å løfte frem gode studentbidrag for bransjen,
for 32. år på rad!